Video dài gần 4 phút mang tên “Close to Home” (Gần tới nhà) cho thấy điều khủng khiếp như thế nào khi người mẹ chỉ mất tập trung một giây vào chiếc smartphone Xem thêm