Train the trainer

Tải về phiếu đăng ký khóa học tại đây

TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ & KỸ THUẬT MTC
Management Training College MTC Pte.

Phone:   01288 755 127

Email:    giangnguyen@mtc.edu.vn

Add:      728-730 Võ Văn Kiệt, ( Đại Lộ Đông Tây) Phường 01,Quận 05