Khảo sát lương cho vị trí nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

– Tìm kiếm khách hàng mới
– Bán hàng, đảm bảo mục tiêu doanh số
– Chăm sóc khách hàng cũ do mình phụ trách, tăng doanh số

Khảo sát lương của người từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm

Khảo sát thu nhập của người từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm

Khảo sát lương của người từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm

Khảo sát thu nhập của người từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm

Khảo sát lương của người mới vào nghề

Khảo sát thu nhập của người mới vào nghề

Khảo sát lương cho vị trí trưởng nhóm kinh doanh

Mô tả công việc:

– Hỗ trợ Sales Director trong việc hoạch định – thực thi – điều chỉnh để đạt mục tiêu doanh số, doanh thu – Chịu trách nhiệm cho công việc của tất cả các nhân viên thuộc bộ phận sales, đảm bảo họ được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng, động lực làm việc để đạt mục tiêu doanh số cá nhân và doanh số chung – Xây dựng chính sách để thu hút & giữ chân được nhân viên giỏi

Khảo sát lương của người từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm

Khảo sát thu nhập của người từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm

Khảo sát lương cho vị trí trưởng phòng kinh doanh 

Mô tả công việc:

– Phụ trách doanh số của toàn tổ chức, hoạch định doanh số & chiến lược đạt doanh số, thực hiện các chương trình bán hàng ở qui mô lớn nhất ( toàn quốc/ toàn khu vực), theo dõi các KPI về sales
– Phối hợp với các Head của các mảng khác (như sản xuất, phân phối ..) để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận bán hàng theo kế hoạch
– Điều chỉnh mức giá bán để đảm bảo lợi nhuận, doanh số, khả năng cạnh tranh … ”

Phần mềm KPI

Đánh giá KPI nhân viên minh bạch, chuyên nghiệp

Dùng thử miễn phí

Khảo sát lương cho các khối chức năng khác

Các khối chức năng

 • Nhân sự & hành chính (Office & admin)
 • Bán hàng (Sales)
 • Tài chính & kế toán (Finance & Accounting)
 • Công nghệ thông tin (Information technology)
 • Kỹ thuật (Engineering & technical)

Các vị trí tổ chức khảo sát

 • Giám đốc tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán viên
 • Giám đốc công nghệ ( CIO )
 • Trưởng phòng IT (IT manager)
 • Nhân viên IT
 • Lập trình viên
 • Trưởng nhóm lập trình viên
 • Trưởng phòng lập trình
 • Giám đốc nhân sự (HR head / HR director)
 • Trưởng phòng nhân sự (HR manager)
 • Chuyên viên HR/Staffing/C&B/Training Manager
 • HR Supervisor
 • Nhân viên nhân sự (HR officer/ specialist /executive)
 • Giám đốc kinh doanh (Sales director)
 • Trưởng phòng kinh doanh (Sales manager)
 • Channel manager /  Brand manager / Area manager
 • Trưởng nhóm kinh doanh (Team leader)
 • Nhân viên kinh doanh (sales)
 • Sales admin / sales coordinator / Sales asistant

Đăng ký để nhận báo cáo khảo sát lương 

Giải Pháp Tinh Hoa tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển

Tài liệu Quản trị Nhân sự

Tổng hợp các tài liệu, biểu mẫu về hành chính nhân sự

Download tài liệu