Khảo sát nhu cầu trực tuyến

banner survey

Khảo sát này nhằm thu thập ý kiến của bạn đọc về website Quản Trị Nhân Sự Online. Các ý kiến của bạn sẽ được ghi nhận và được sử dụng với mục đích cải thiện chất lượng Website ,đây là cơ sở giúp Ban Quản Trị Website nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ trực tuyến để có thể phục vụ bạn đọc tốt hơn nữa trong tương lai.

[poll id=”1″]

 

banner smartboss