Khái quát bốn phong cách hành vi DISC cơ bản

Dưới đây là sơ đồ giúp bạn hiểu được một số tính cách của từng kiểu trong Bốn phong cách hành vi DISC cơ bản, để bạn có thể tương tác hiệu quả với từng phong cách hành vi. Mặc dù kiểu hành vi chỉ mô tả một phần về tính cách, nhưng lại khá hữu ích trong việc mô tả cách cư xử của con người,và được cảm nhận trong các tình huống cá nhân, xã hội và công việc.

 

PHONG CÁCH HÀNH VI THỐNG TRỊ CAO PHONG CÁCH HÀNH VI ẢNH HƯỞNG CAO PHONG CÁCH HÀNH VI KIẾN ĐỊNH CAO PHONG CÁCH HÀNH VI TUÂN THỦ CAO
TỐC ĐỘ Nhanh chóng/ Quyết đoán Nhanh chóng/ Tự nhiên Chậm hơn/ Thoải mái Chậm hơn/ Có hệ thống
ƯU TIÊN Mục tiêu Con người Mối quan hệ Công việc
ĐÒI HỎI Năng suất

Kiểm soát

Tham gia

Tán thưởng

Chấp nhận Độ chính xác

Chuẩn mực

ĐIỂM MẠNH Quản lý

Lãnh đạo

Tiên phong

Thuyết phục

Tạo động lực

Giải trí

Lắng nghe

Làm việc nhóm

Hiệu quả

Lên kế hoạch

Có hệ thống

Điều phối

YẾU TỐ CẦN PHÁT TRIỂN Thiếu kiên nhẫn

Vô tâm với người khác

Không lắng nghe

Không chú ý chi tiết

Ít tập trung

Hiệu quả kém

Quá nhạy cảm

Bắt đầu hành động chậm

Thiếu cách nhìn toàn diện

Quá cầu toàn

Chỉ trích

Không nhiệt tình

SỢ Bị lợi dụng Không được xã hội công nhận Thay đổi thất thường

Không ổn định

Chỉ trích chủ quan nỗ lực làm việc của họ
KHI CÁU GẮT Không hiệu quả

Không quyết đoán

Thói quen

Phức tạp

Vô tâm

Thiếu kiên nhẫn

Vô tổ chức

Mất lịch sự

KHI CHỊU ÁP LỰC Độc tài

Chỉ trích

Chế nhạo

Hời hợt

Dễ bảo

Không có lập trường

Thờ ơ

Cứng đầu

CẢM THẤY AN TOÀN KHI Kiểm soát

Lãnh đạo

Khôi hài

Chấp nhận người khác

Hữu nghị

Hợp tác

Chuẩn bị

Tỉ mỉ

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CÁ NHÂN BẰNG Tác động hoặc kết quả

Theo dõi số liệu và sản phẩm

Công nhận
Tán thưởngKhen ngợi
Khả năng tương thích với người khác

Mức độ đóng góp

Chuẩn mực

Độ chính xác

Chất lượng của kết quả

NƠI LÀM VIỆC Hiệu quả

Bận rộn

Có cấu trúc

Tương tác

Bận rộn

Cá nhân

Thân thiện

Phân theo chức năng

Cá nhân

Trang trọng

Thiết thực

Phân theo chức năng

Nguồn: action Coach