Kết quả khảo sát lương

Một dự án được thực hiện bởi Quản Trị Nhân Sự Online và Giải Pháp Tinh Hoa

Bảng kết quả khảo sát lương 

– Kết quả khảo sát lương khối Kinh doanh

– Kết quả khảo sát lương khối Kế toán

– Kết quả khảo sát lương khối Hành chính nhân sự

– Kết quả khảo sát lương khối Kỹ thuật

Hướng dẫn xem kết quả khảo sát lương 

  • Dữ liệu lương và thu nhập thay đổi theo từng vị trí, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố
  • Hãy tham khảo số liệu lương của nhóm lương có tỉ lệ cao nhất (số người có mức lương đó trên tổng số người tham gia) để biết mức lương “thường thấy” ở mỗi vị trí.
  • Khảo sát có ít hơn 100 người tham dự thường không đảm bảo, bạn cần cân nhắc cẩn thận khi sử dụng số liệu của những kết quả có ít hơn 100 người tham dự
  • Kết quả báo cáo chỉ có thể được xem online, không thể download về dạng offline và liên tục được cập nhật tự động

Mức lương của bạn ở nhóm nào so với mặt bằng chung?

Khảo sát mức lương cơ bản của sales 3-5 năm kinh nghiệm

Và nhiều thông tin khác có trong báo cáo khảo sát lương 

  • Mức lương & mức thu nhập
  • Mức lương phân theo số năm kinh nghiệm
  • Mức lương & thu nhập phân theo vị trí: nhân viên / leader / trưởng phòng

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Phần mềm đánh giá KPI

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.

Khảo sát lương

Hãy giúp chúng tôi cung cấp các kết quả chi tiết và chính xác hơn về mức lương bằng cách tham gia cuộc khảo sát.