Tình huống: Các nhân viên càng ngày càng đi trễ nhiều hơn. Cách đây 6 tháng, trung bình mọi người có mặt lúc 8h15 ph sáng, thì bây giờ, lúc 8h45 ph vẫn chỉ có “lác đác” vài người ăn sáng trong văn phòng.

Tác hại: Nhiều người cho rằng việc đi trễ không ảnh hưởng đến công việc, vì họ có thể ở lại trễ hơn để hoàn thành xong công việc. Nhưng trễ chưa bao giờ là việc tốt, vì các lý do sau đây:

  1. Không khí làm việc: hãy tưởng tượng khi bặt đến công ty mà chỉ thấy “lác đác vài người”, bạn sẽ khó có tinh thần sung mãn để làm việc. Thay vào đó là sự lề mề, chầm chậm, từ từ, “ít ra cũng phải đợi mọi người đến đủ rồi mới làm việc”
  2. Sự phối hợp: Nhiều người không thể về trễ (vì lý do gia đình), nên họ chọn cách đi làm đúng giờ và về đúng giờ. Nếu vậy một người đi làm 8h sẽ không thể phối hợp được với một người có mặt lúc 9h được
  3. Tốn điện: Văn phòng của bạn sẽ kéo dài thời gian làm việc và tốn kém nhiều hơn

Hướng giải quyết: những chuyện này có thể giải quyết bằng sự kết hợp giữa phần mềm chấm công Smartboss và máy chấm công

Đăng ký tư vấn