Informing – Sự truyền đạt thông tin với nhau

Biểu hiện yếu:

 • Nói quá nhiều hoặc quá ít
 • Giao tiếp không nhất quán
 • Thường Thông báo sự việc khi quá trễ
 • Giao tiếp không rõ ràng
 • Không có suy nghĩ về việc ai – nên biết chuyện gì – khi nào
 • Không quan tâm đến nhu cầu thông tin của người khác
 • Có thể cung cấp thông tin, nhưng lai không theo dõi  (follow through)
 • Chỉ giao tiếp bằng 1 cách , hoặc viết, hoặc email, hoặc nói miệng, mà không có sự kết hợp

Biểu hiện tốt:

 • Cung cấp những thông tin cần thiết cho người khác
 • Cung cấp thông tin đúng thời hạn

Biểu hiện quá mức:

 • Đưa quá nhiều thông tin
 • Làm rối người khác, bằng việc đưa nhiều thông tin hoặc không chính xác, hoặc thông tin không phù hợp với người nghe

Download phiên bản word của nội dung này