Các con số thống kê đã đưa ra cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Theo đó, có thể dễ dàng thấy được, số lượng người lạo động tại Việt Nam là rất lớn nhưng chất lượng còn chưa cao.

infographics-nhan-luc-viet-nam-luong-nhieu-chat-thap
Nguồn:  TTXVN/Vietnam+