ĐẠI HỌC KHÔNG PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG – Khát vọng của tuổi trẻ là có cơ hội được học tập và phát triển, có cơ hội để lập thân, lập nghiệp, nên ước mơ vào đại học là ước mơ chính đáng, tha thiết và cao đẹp của nhiều người. Nhưng liệu vào đại học có phải là con đường duy nhất để lập thân, lập nghiệp? Xem infographic ngay và luôn!!!

thnh-cng-c-ph-thuc-vo-i-hc-14334754148pc4l-820x5746