Là một nhân viên công sở thì hai từ “đồng nghiệp” đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Có thể nói thời gian bạn dành cho công việc và những đồng nghiệp ở công ty cũng không kém gì thời gian bạn dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Tuy nhiên, có những kiểu đồng nghiệp mà bạn không nên kết thân hoặc giao du vì họ sẽ là nhân tố ảnh hưởng không tốt đến công việc của bạn. Vậy họ là những ai?

infographic-nhng-mu-ng-nghip-bn-nn-trnh-xa-1433480135l8cp4-820x8797