Thể loại nhạc mà bạn nghe trong lúc làm việc ảnh hưởng rất nhiều tới năng suất làm việc của bạn. Hãy trả lời các câu hỏi trong infographic này, bạn sẽ tìm ra thể loại nhạc thích hợp với công việc của mình.

Hãy nghe nhạc một cách khoa học, bởi thể loại nhạc bạn nghe trong khi làm việc ảnh hưởng rất lớn đến năng suất công việc.

nghe nhac gi khi lam viec

 

 

Nguồn: Cafef