Stress là trở ngại lớn không chỉ cho sự phát triển của từng cá nhân nhân viên, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến  doanh nghiệp. Có giải pháp cho vấn đề này không? Câu trả lời là: Có!

cach giam stress