Một mối quan hệ gắn kết giữa nhân viên với tổ chức sẽ giúp họ phát huy năng lực và cố gắng cống hiến, làm việc hết mình.

Sự gắn bó và trung thành của nhân viên với công việc, nơi làm việc quyết định rất lớn tới  hiệu quả hoạt động công ty. Một mối quan hệ gắn kết giữa nhân viên với tổ chức sẽ giúp họ phát huy năng lực và cố gắng cống hiến, làm việc hết mình.

infographic-10-yeu-to-tao-nen-su-gan-ket-cua-nhan-vien-voi-cong-ty

Nguồn: Cafebiz

Pop-up cctl