Download tài liệu về năng suất

Email: Mối quan tâm Họ & Tên:

Giới thiệu phần mềm quản lý mục tiêu giúp tăng năng suất làm việc

  1. Xác định mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể
  2. Báo cáo kết quả giữa nhân viên & người quản lý
  3. Giám sát hiệu quả tiến trình công việc & mục tiêu

Bạn có đang làm việc với hiệu suất cao nhưng hiệu quả thấp?

Làm việc với hiệu suất cao là làm được nhiều việc hơn những người khác trong cùng một thời gian. Nhưng chưa chắc làm việc hiệu suất cao lại đem lại hiệu quả cao.

Đôi khi chúng ta hay sa đà vào các công việc phát sinh, các sự vụ, mà lại quên đi những công việc quan trọng đem lại hiệu quả. Làm việc chăm chỉ là chưa đủ để đạt hiệu quả cao. Vấn đề là chọn lựa việc nào cần & việc nào không cần …