Không bao giờ Ít khi Thithoảng Thường xuyên Luôn luôn
1 Khi nhân viên gặp vấn đề với công việc, tôi sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân là do thiếu resource, thiếu sự động viên, hay là do thiếu kỹ năng 1 2 3 4 5
2 Tôi xác định rõ các tiêu chí đánh giá và các yêu cầu về thành tích cho nhân viên của mình 1 2 3 4 5
3 Phần thưởng của tôi dành cho nhân viên trực tiếp liên quan đến các tiêu chuẩn đánh giá thành tích và thái độ làm việc, một cách minh bạch 1 2 3 4 5
4 Tôi tổ chức công việc để chúng trở nên thú vị và có thách thức, và cho phép nhân viên tự quyết ở một chừng mực phù hợp 1 2 3 4 5
5 Khi tôi thưởng, tôi luôn chắc chắn rằng phần thưởng của mình là phần thưởng được người nhận thích và trân trọng 1 2 3 4 5
6 Tôi luôn có sự nhất quán trong cách mà tôi nhắc nhở các nhân viên làm việc dưới mức trung bình 1 2 3 4 5
7 Khi thấy việc làm tốt, tôi khen ngay lập tức 1 2 3 4 5
8 Tôi luôn đảm bảo nhân viên của mình có đầy đủ dụng cụ, resource, và được đào tạo đủ để có được kết quả mà mong muốn 1 2 3 4 5
9 Tôi luôn cố gắng tìm hiểu những điều động viên tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình 1 2 3 4 5
10 Tôi luôn cố gắng trả mức lương cạnh tranh cùng các chế độ tốt cho nhân viên của mình 1 2 3 4 5
11 Để công bằng, tôi sử dụng 1 phần thưởng giống nhau cho tất cả mọi người, khi ghi nhận thành tích công việc 5 4 3 2 1
12 Tôi giúp nhân viên đặt ra các mục tiêu công việc cụ thể, mang tính thách thức, và có liên quan đến mục tiêu chung của công ty 1 2 3 4 5
13 Tôi luôn đảm bảo rằng mình biết chuyện gì thực sự xảy ra, trước khi thực hiện bất kì hành động trừng phạt gì khi nhân viên vi phạm kỉ luật 1 2 3 4 5
14 Tôi khuyến khích nhân viên đặt mục tiêu cao, và đo lường kết quả một cách công bằng 1 2 3 4 5
15 Tôi luôn cố gắng kết hợp công việc, và xoay vòng công việc để nhân viên có thể học tập và sử dụng các kỹ năng một cách đa dạng hơn 1 2 3 4 5
Download phiên bản word của nội dung này