Thư viện tài liệu quản lý nhân sự
Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự

Tài liệu phân theo quy mô doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu về   quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp với quy mô nhân sự khác nhau.

Doanh nghiệp nhỏ

Từ 1 đến 49 nhân viên

Doanh nghiệp vừa

Quy mô từ 50 đến 999 nhân viên

Doanh nghiệp lớn

Quy mô 1000 nhân viên trở lên

Tài liệu theo vai trò công việc

Tài liệu được phân loại theo cấp bậc trong lĩnh vực quản lý nhân sự

Cấp độ Giám Đốc Nhân Sự

Xây dựng tổ chức

Cấp độ Nhân Viên Nhân Sự

Tài liệu & biểu mẫu

Tài liệu nhân sự với mục tiêu xây dựng tổ chức

Xây dựng tổ chức

 • Xây dựng sơ đồ tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ và xây dựng bảng mô tả công việc
 • Xây dựng hệ thống quản lý mục tiêu: KPI, OKR
 • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 • Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật

Quản lý nhân tài

 • Hệ thống thu hút nhân tài & xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Hệ thống chọn lọc & phát triển nhân tài theo nhu cầu chiến lược
 • Giữ chân nhân tài
 • Lộ trình thăng tiến  nghề nghiệp cho nhân tài

Quản lý hệ thống

Tài liệu cho mục tiêu nâng cao hiệu suất lao động

Tuyển dụng hiệu quả

Đánh giá công việc

Phúc lợi

 

Tài liệu dành cho nghiệp vụ quản lý nhân sự

Hợp đồng và bảo hiểm

 • Mẫu hợp đồng lao động
 • Mẫu hợp đồng đào tạo
 • Mẫu hợp đồng thử việc
 • Mẫu hợp đồng cộng tác viên
 • mẫu hợp đồng lao đông không thời hạn
 • Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội

Các chủ đề nổi bật

Tham khảo một số chủ đề nổi bật trong quản lý nhân sự

Chuẩn hoá - số hoá - tự động hoá

Nâng cao hiệu suất của đội ngũ