Chào mừng Bạn! Bạn đang sử dụng cổng thông tin đánh giá nhân lực của công ty Việt Vương

KPI = Key Performance Indicatior = Chỉ số năng lực then chốt

Hệ thống đánh giá nguồn nhân lực của chúng ta được thực hiện như sau:

A.      Đánh giá năng lực cá nhân

  1. Cá nhân tự đánh giá: Đưa ra mục tiêu cho chính mình, ghi nhận năng lực hiện tại và tiếp tục đặt mục tiêu cho các kỳ đánh giá kế tiếp
  2. Quản lý ghi nhận những nổ lực và đóng góp của cộng sự, khích lệ và tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện, giao việc phụ hợp để nhân viên tiếp nhận
  3. Ban Giám Đốc ghi nhận mục tiêu và thành quả đạt được, đồng thời đưa ra những thách thức mới để nhân viên phát triển đa kỹ năng và đồng đều
  4. Đánh giá chéo để được tham khảo và học hỏi lẫn nhau

Mỗi kỳ đánh giá được tạo ra và bạn sẽ được mời tham gia đánh giá, xin vui lòng vào mục “Đánh giá” để tiến hành. Nếu bạn chưa rõ cách thức đánh giá, vui lòng xem hướng dẫn trên file sau huong dan su dung – phan mem EAS

B.      Chỉ số năng lực của từng phòng ban: Hệ thống đánh giá chéo giữa các phòng ban dễ đánh giá

Đây là nơi đánh giá chéo của các phòng ban để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các trưởng phòng là người nhận được lời mời đánh giá chéo theo phòng ban. Trưởng phòng sẽ tham khảo ý kiến của các thành viên và đưa ra nhận xét đánh giá cho phòng ban khác.

welcome to Viet Vuong

Quality Products at a Reasonable Price

Vì sao chúng ta tổ chức đánh giá nhân viên?

  • Tạo cơ hội trao đổi cởi mở giữa Nhân Viên và Quản Lý khi tổng kết kết quả công việc
  • Nhận biết những điểm có thể cải tiến
  • Hướng đến các mục tiêu trong tương lai