Hướng dẫn trải nghiệm thử

Khác với các phần mềm dành cho cá nhân, đây là một phần mềm B2B – Phần mềm dành cho doanh nghiệp. Việc sử dụng phần mềm B2B đòi hỏi phải trải qua các trình chuẩn hoá quy trình, thiết lập các thông số, nhập liệu dữ liệu … là một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian. Do đó, quá trình này được gọi là quá trình “trải nghiệm thử”, thay vì gọi là “dùng thử”.

Xin vui lòng liên hệ với Tinh Hoa để được tư vấn cách ứng dụng phần mềm để giải quyết nhu cầu nhân sự của bạn

Các Nghiệp vụ nhân sự được hỗ trợ bởi phần mềm

Quản lý hồ sơ nhân sự

Tiếp nhận nhân viên mới
Kí hợp đồng lao động
Thực thi chính sách phúc lợi
Ban hành các quyết định
Ghi nhận quá trình thực hiện công việc
Lưu trữ thông tin trình độ chuyên môn
Lưu trữ chứng chỉ theo luật tương ứng tương ứng với nghành nghề
Lưu trữ thông tin theo luật dành cho người nước ngoài
Lưu trữ hồ sơ tham gia bảo hiểm
Chấm dứt công việc
Xuất báo cáo thông tin nhân sự
Báo cáo tình hình nhân sự

….

Vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ đức năng

Chấm công & quản lý ngày phép

Xây dựng chính sách & qui định nội bộ về cách tính công
Xây dựng chính sách & qui định nội bộ về ngày phép
Vận hành chấm công và kiểm tra bảng công hàng ngày
Tổng hợp công và chốt bảng công hàng tháng
Kiểm tra tình hình làm việc của nhân viên hàng ngày
Giám sát & phát hiện sai sót trong quá trình chấm công
Phân tích dữ liệu chấm công

….

Vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ đức năng

Tổ chức đánh giá nhân sự

Xây dựng hệ thống đánh giá trong nội bộ
tổ chức đánh giá nhân sự theo quy trình
Đánh giá nhân sự theo quy định
Ứng dụng kết quả đánh giá vào hoạt động đào tạo, phát triển

….

Vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ đức năng

Hợp đồng & bảo hiểm

Cập nhật qui định bảo hiểm
Báo cáo cơ quan bảo hiểm định kì
Báo cáo quyết toán chế độ bảo hiểm khi có phát sinh
Quản lý chi phí bảo hiểm

….

Vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ đức năng

 

Quản lý lương thưởng & phúc lợi

Xây dựng chính sách & quy định nội bộ liên quan đến lương thưởng phúc lợi
Định danh các khoản thu nhập theo qui định nội bộ liên quan đến lương
Định danh các khoản trừ theo qui định nội bộ công ty & theo luật
Xây dựng chính sách thu nhập theo đối tượng
Khai báo chính sách trả lương cho nhân viên
Vận hành tính lương theo kì lương
Chốt bảng lương theo kì lương
Hoạch định lương
Phân tích kết quả trả lương

….

Vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ đức năng

 

Tổ chức tuyển dụng

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng
Xây dựng bảng yêu cầu tuyển dụng
Đăng tuyển, thu hút ứng viên
Xây dựng “pool” ứng viên
Sàng lọc hồ sơ
Tổ chức phỏng vấn
Quyết định tuyển dụng
Quy trình thử việc
Quản lý hoạt động tuyển dụng

….

Vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ đức năng

 

Tổ chức đào tạo

Xây dựng chính sách & qui định về đào tạo
Xây dựng các quy trình đào tạo & quản lý đào tạo
Phân tích nhu cầu đào tạo & lên kế hoạch đào tạo
Tổ chức chương trình đào tạo theo vị trí
Tổ chức đào tạo nội bộ
Thúc đẩy đào tạo on the job
Gửi nhân viên tham gia khoá đào tạo bên ngoài
Quản lý chương trình phát triển nghề nghiệp
Quản lý hoạt động đào tạo

….

Vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ đức năng

 

Download biểu mẫu về hành chính nhân sự

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm này

Tài khoản login

Vui lòng đăng nhập với tài khoản sau đây:

  • Username:  tinhhoa@giaiphaptinhhoa.com
  • pass: Tinhhoa@123
  • Dữ liệu: vui lòng xem báo cáo T1.2020