Họ sẽ cho bạn thấy bằng cách nào vừa làm tốt vai trò ở công ty, vừa quán xuyến mọi việc trong gia đình và vừa chăm sóc dạy dỗ con cái mỗi ngày.

Bạn có đang cảm thấy quá tải với công việc hiện tại. Chỉ với 24 tiếng mỗi ngày, bạn vừa phải cống hiến hết mình cho công việc, cộng thêm trách nhiệm gia đình. Nếu như bạn không có kĩ năng quản lí thời gian và sắp xếp công việc phù hợp thì chắc chắn danh sách các việc cần làm của bạn sẽ dài dặng dặc những mục chưa hoàn thành. Hãy học cách quán lí mà những bà mẹ thành công đã áp dụng, họ sẽ cho bạn thấy bằng cách nào vừa làm tốt vai trò ở công ty, vừa quán xuyến mọi việc trong gia đình và vừa chăm sóc dạy dỗ con cái mỗi ngày. Xem thêm