Lần tiếp theo khi bạn cảm thấy mất động lực, hãy sử dụng những suy nghĩ sau để tái tạo năng lượng cho bản thân.

Rất khó để có động lực, đặc biệt là khi phải đối mặt với những thách thức và công việc khó khăn. Khi bạn đang suy nghĩ về việc thực hiện ý tưởng mới, mở công ty mới hay bắt đầu một thể chế mới, bạn rất dễ bị trì hoãn. Hay tồi tệ hơn, không thể hoàn thành mục tiêu của bản thân mình. Xem thêm

Lần tiếp theo khi bạn cảm thấy mất động lực, hãy sử dụng những suy nghĩ sau để tái tạo năng lượng cho bản thân.

Rất khó để có động lực, đặc biệt là khi phải đối mặt với những thách thức và công việc khó khăn. Khi bạn đang suy nghĩ về việc thực hiện ý tưởng mới, mở công ty mới hay bắt đầu một thể chế mới, bạn rất dễ bị trì hoãn. Hay tồi tệ hơn, không thể hoàn thành mục tiêu của bản thân mình. Xem thêm