Người Hy Lạp luôn say đắm với cơ thể hoàn hảo về mặt toán học. Không may thay cho những ai theo đuổi lý tưởng đó, ta chẳng hề được thiết kế theo Pygmalion, nhà điêu khắc trong thần thoại đã khắc ra một người đàn bà hoàn hảo. Tiến hóa xây nên cơ thể ta với thứ sinh học như băng dính và gỗ thải. Và cách duy nhất để tinh chỉnh lại hình hài này chính là chỉnh sửa hình mẫu hiện tại theo cách chẳng giống ai.

“Tiến hóa không đem lại sự hoàn hảo. Nó đem lại chức năng.” Trích lời Alan Mann, một nhà vật lý nhân chủng học tại Đại học Princeton.

Hãy cùng tổng hợp lại một danh mục cần sửa chữa lại của con người để chúng ta có thể trở nên “hoàn hảo”. Xem thêm