Trong những năm tháng 20 tuổi, bạn không ngừng tự đặt ra những câu hỏi cho mình. Bao giờ thì nên cưới? Mình nên sống ở đâu? Nên theo đuổi sự nghiệp nào? Nếu gặp vấn đề trong việc trả lời những câu hỏi đó thì có lẽ bạn nên tự hỏi mình những câu khác.

Hãy nhớ rằng không có câu trả lời nào đúng cho các câu hỏi này và thậm chí câu trả lời của chính bạn cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Vấn đề là hãy bắt đầu nghĩ về những điều mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong đời và bằng cách nào đạt được nó. Xem thêm