Nhu cầu

  • Khu vực sản xuất cần được kiểm soát chặt để đảm bảo vệ sinh hoặc bảo vệ tài sản quý giá

  • Phòng ngừa những người lạ vào khu vực sản xuất

  • Khi có sự cố thì phải biết được những ai đã từng ra vào, những ai còn trong khu vực sản xuất

  • Công nhân có ý thức kém thường “xin đi vệ sinh” và rất lâu mới quay trở lại nên cần phải giám sát “thời gian nghỉ”

Xem chi tiết giải pháp tại đây

Lợi ích

Hệ thống kiểm soát ra vào giúp

  • Giám sát chặt chẽ tình hình ra vào ở khu vực sản xuất, loại trừ những “người lạ” vào các khu vực “không phận sự miễn vào”

  • Giám sát và phát hiện các trường hợp gian lận về thời gian

Đối tượng khách hàng: Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

 Hình ảnh thực tế

tripod ra vao

giai phap tripod ra vao