Thời gian là một trong những tài sản quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi loài, trong đó có chúng ta. Thời gian không thể quay lại khi đã qua đi, do đó chúng ta cần hiểu rõ giá trị thời gian để sử dụng cho phù hợp.

Phải thừa nhận những hoài niệm xoay quanh vị thần “Thời gian” là nguồn cảm hứng sáng tác cho người văn nghệ sỹ phôi thai những tác phẩm nghệ thuật để đời. Đồng thời việc mổ xẻ, khám phá về thời gian cũng tiêu tốn không ít tâm sức của các nhà khoa học từ cổ chí kim. Yếu tố vô hình này cũng đã tiêu tốn giấy mực của nhiều nền triết học khác nhau trên thế giới. Cho dù vậy, nó vẫn cứ hiện hữu một cách bí ẩn, âm thầm chi phối cuộc sống của chúng ta dù muốn dù không.

Xem thêm