Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Người hướng nội có nhiều lợi thế để thành công trong công việc hơn so với bạn vẫn nghĩ.

Dưới đây là 3 yếu tố giúp người hướng nội đạt được thành công trong công việc.

Người hướng nội biết lắng nghe

Lắng nghe là một yếu tố không thể thiếu khi bạn nói chuyện với khách hàng hay đồng nghiệp. Đây cùng đồng thời là nghệ thuật giao tiếp nơi công sở. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức được điều này. Xem thêm