Trộm nghĩ, không biết các con của chúng ta đang học cho chúng, hay học cho bố mẹ chúng đây?

LTS: Những đứa trẻ luôn là “ngôi sao” trong mắt cha mẹ chúng. Điều này càng rõ nét hơn khi các em bước vào tuổi đi học.

Càng ở các thành phố lớn thì dường như trẻ càng bị ngộp thở trước những áp đặt và kỳ vọng quá đáng của bố mẹ mình.

Là một phụ huynh, hôm nay tác giả Phúc Lai muốn bày tỏ nỗi cực nhọc của những đứa trẻ khi bị bố mẹ kỳ vọng quá nhiều qua những câu chuyện mà tác giả đã được chứng kiến.

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả bài viết. Xem thêm

Trộm nghĩ, không biết các con của chúng ta đang học cho chúng, hay học cho bố mẹ chúng đây?

LTS: Những đứa trẻ luôn là “ngôi sao” trong mắt cha mẹ chúng. Điều này càng rõ nét hơn khi các em bước vào tuổi đi học.

Càng ở các thành phố lớn thì dường như trẻ càng bị ngộp thở trước những áp đặt và kỳ vọng quá đáng của bố mẹ mình.

Là một phụ huynh, hôm nay tác giả Phúc Lai muốn bày tỏ nỗi cực nhọc của những đứa trẻ khi bị bố mẹ kỳ vọng quá nhiều qua những câu chuyện mà tác giả đã được chứng kiến.

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả bài viết. Xem thêm