Trong cuộc đời của mỗi người, dường như Ai cũng trăn trở về cái ‘Góc khuyết thiếu’ của mình.

Nhưng trên bước đường đời, tôi phát hiện ra rằng : chưa một ai có cuộc đời hoàn mỹ , ai cũng có vài thiếu sót hay khiếm khuyết hoặc không được như ai hằng muốn…….như ‘Góc khuyết thiếu’ vậy ! Luôn phải mang điều đó đi trong cuộc sống với những mưu cầu.. Nhưng đừng nên lấy đó làm nặng nề.…

Trong cuộc sống của mỗi người, Thượng Đế không hẳn là bớt đi đâu, mà đều tạo nên một sự khuyết thiếu, nhưng….Tôi biết một thanh niên vui vẻ từ chối phẫu thuật tốn kém mà cha mẹ rất sẵn lòng, sẵn tiền để chữa bệnh điếc bẩm sinh. Cậu ấy tỏ ý mạnh mẽ : Hãy để con được vui sống với những gì trong Thế giới của con, trong khi con vẫn có thể giao tiếp, sống, lao động như mọi công dân tốt và bình thường khác Xem thêm