Download các nội dung đào tạo về quản lý sản xuất

Đề cương lập kế hoạch điều độ sản xuất

Đề cương quản đốc phân xưởng

Đề cương tổ trưởng sản xuất

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Nghiệp vụ quản lý kho

Nguồn tham khảo: nội dung đào tạo được cung cấp bởi Trường Đào Tạo Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật MTC – http://mtc.edu.vn/

Phần mềm Nhân Sự tiền lương cho doanh nghiệp sản xuất

Giúp tự động hóa việc chấm công tính lương. Bớt thời gian chấm công tính lương, thêm thời gian quản trị nhân sự.

Xem chi tiết

Giải pháp kiểm sóat tại nhà ăn công nghiệp

Tự động hóa quá trình quản lý suất ăn: báo cơm tự động, nhận diện tự động, tổng kết tự động. Sử dụng thẻ hoặc vân tay để nhận diện người ăn.

Tiết kiệm thời gian – giảm lãng phí – tăng hình ảnh chuyên nghiệp

Xem thêm tại đây 

Kiểm sóat ra vào trong doanh nghiệp sản xuất

Hạn chế người lạ mặt ra vào nhà xưởng. Tăng an tòan, giảm rủi ro mất mát.

Xem thêm tại đây