không từ bỏ

Niềm hy vọng

Khóa đào tạo CEO IN ACTION (CIA)

Khóa đào tạo CEO IN ACTION (CIA)

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên

Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề

Chương trình đào tạo quản lý và phát triển nhân viên

Chương trình đào tạo quản lý và phát triển nhân viên

Quản trị chiến lược kinh doanh

Quản trị chiến lược kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

Chuyên đề văn hóa doanh nghiệp

Chuyên đề văn hóa doanh nghiệp

Tiếng Anh cho nhân sự

Tiếng Anh cho nhân sự

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự

[Workshop] Giải pháp E-Learning

[Workshop] Giải pháp E-Learning

THE SECRET OF RECRUITING TALENTS – SĂN LÙNG & CHINH PHỤC NHÂN TÀI

THE SECRET OF RECRUITING TALENTS – SĂN LÙNG & CHINH PHỤC NHÂN TÀI

Offline Nhân Sự: Chân Dung HR Manager

Offline Nhân Sự: Chân Dung HR Manager

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG NÂNG CAO

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG NÂNG CAO

Chuyên viên C&B

Chuyên viên C&B

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

Đào tạo nghề nhân sự

Đào tạo nghề nhân sự

Đào tạo cơ bản cho Trưởng phòng nhân sự

Đào tạo cơ bản cho Trưởng phòng nhân sự

Chuyên đề thu hút nhân tài

Chuyên đề thu hút nhân tài

Thực hành làm BHXH

Thực hành làm BHXH

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI

Chuyên viên Nhân Sự

Chuyên viên Nhân Sự

Chuyên đề đánh giá năng lực

Chuyên đề đánh giá năng lực

Khóa học: Career Path – Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp

Khóa học: Career Path – Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp

Khóa học: Đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng KPIs

Khóa học: Đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng KPIs

Workshop: Stay Interviews – Bí quyết giữ chân nhân tài

Workshop: Stay Interviews – Bí quyết giữ chân nhân tài

Khóa học “Hiểu mình, hiểu người với Tâm lý – Hình học”

Khóa học “Hiểu mình, hiểu người với Tâm lý – Hình học”

Đào tạo giám đốc điều hành

Đào tạo giám đốc điều hành

Train The Trainer

Train The Trainer

Kỹ năng thiết lập quy trình

Kỹ năng thiết lập quy trình

Workshop Tháng 03: HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Workshop Tháng 03: HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Workshop 02/2019: Thiết lập KPI theo mô hình MBO, OGSM

Workshop 02/2019: Thiết lập KPI theo mô hình MBO, OGSM

Workshop 02/2019: Những chỉ số quan trọng trong lập kế hoạch nhân sự 2019 & Chia sẻ kinh nghiệm #SHRM19 tại Las Vegas, USA

Workshop 02/2019: Những chỉ số quan trọng trong lập kế hoạch nhân sự 2019 & Chia sẻ kinh nghiệm #SHRM19 tại Las Vegas, USA

Hội thảo: Talent Acquisition Re-invention Powered by AI. Driven by People

Hội thảo: Talent Acquisition Re-invention Powered by AI. Driven by People

Download lịch khai giảng PTI

Download lịch khai giảng PTI

Workshop: Giải mã vì sao IBM có hiệu suất làm việc cao vượt trội

Workshop: Giải mã vì sao IBM có hiệu suất làm việc cao vượt trội

Workshop: Áp lực công việc cuối năm và vai trò của chuyên gia tâm lý trong tổ chức

Workshop: Áp lực công việc cuối năm và vai trò của chuyên gia tâm lý trong tổ chức

Workshop: Tuyệt chiêu ứng dụng Digital giúp tăng X (lần) hiệu quả Training

Workshop: Tuyệt chiêu ứng dụng Digital giúp tăng X (lần) hiệu quả Training

Chương trình đào tạo: Microsoft Excel – Phân tích, thiết kế và xây dựng báo cáo nâng cao với Dashboard

Chương trình đào tạo: Microsoft Excel – Phân tích, thiết kế và xây dựng báo cáo nâng cao với Dashboard

Workshop “Giải mã vì sao một số doanh nghiệp có thể cắt giảm 40% tỷ lệ nghỉ việc”

Workshop “Giải mã vì sao một số doanh nghiệp có thể cắt giảm 40% tỷ lệ nghỉ việc”

Tiết kiệm chi phí trong sản xuất

Tiết kiệm chi phí trong sản xuất

Kỹ năng tư vấn bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng tư vấn bán hàng chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Chương trình CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

Chương trình CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Download tài liệu Nguồn lực Quốc Tế

Download tài liệu Nguồn lực Quốc Tế

Chương trình CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

Khóa đào tạo Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Đào tạo giám đốc nhân sự

Đào tạo giám đốc nhân sự

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Ứng dụng tâm lý học trong quản lý nhân sự DISC

Ứng dụng tâm lý học trong quản lý nhân sự DISC

Chuyên đề HR 4.0

Chuyên đề HR 4.0

Chuyên đề KPI

Chuyên đề KPI

Xây dựng hệ thống khen thưởng & phúc lợi

Xây dựng hệ thống khen thưởng & phúc lợi

Chuyên viên bảo hiểm

Chuyên viên bảo hiểm

Kinh nghiệm xây dựng KPI và hệ thống lương 3P cho các doanh nghiệp lớn

Phương pháp quản trị thời gian Pomodoro

Phương pháp quản trị thời gian Pomodoro

26 Ứng dụng cần thiết cho mỗi ngày

26 Ứng dụng cần thiết cho mỗi ngày

Giải pháp cho sự xao lãng

Giải pháp cho sự xao lãng

Xác định mức độ chần chừ của bạn

Xác định mức độ chần chừ của bạn

Test

Mẫu thông báo tuyển dụng

Xây dựng khung lương

Năng lực phục vụ đào tạo – Xây dựng kế hoạch đánh giá

Nhận định đâu là kỹ năng cần phải đào tạo

Đánh giá năng suất & đánh giá kỹ năng nhân viên (xác định kỹ năng mình có)

Xác định kỹ năng cần có

Xác định mục tiêu tổ chức & phòng ban

Environment

Social responsibility

Health & Safety

Knowledge

Data Quality

Documents

Innovation

Improvement

Maintenance

R&D

Manufacturing

IT Service Desk & Support

IT Incident & Problem

IT Financials

IT Change & Release

IT Availability

Reward & retainment

Training

HR ratios

Internal communications

Recruitment

Payroll

Assets

Taxes

Budgets – Hoạch định ngân sách

Financial reporting

Financial ratios

Accounting ratios

Help / Support Desk

Field services

Customer service

Customer relationship

Strategy

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên quét dọn

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí thành viên tổ bếp

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí bếp trưởng

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên phục vụ bàn

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí quản lý cửa hàng

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên biên tập

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên thiết kế

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí marketing manager

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí giám đốc

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí sales director

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí sales manager

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí sales admin

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên bán hàng dự án

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên bán hàng qua điện thoại

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên bán hàng showroom

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí trưởng phòng HCNS

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí giám đốc HCNS

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí nhân viên HCNS

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí giám đốc tài chính

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí kế toán trưởng

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí thư ký

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí kế toán viên

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí quản lý kỹ thuật

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí lập trình viên phần mềm

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí lập trình viên IT phần cứng

Các tiêu chí đo lường năng suất cho vị trí lập trình viên

Mô hình reward cho vị trí nhân viên quét dọn

Mô hình reward cho vị trí thành viên tổ bếp

Mô hình reward cho vị trí bếp trưởng

Mô hình reward cho vị trí nhân viên phục vụ bàn

Mô hình reward cho vị trí quản lý cửa hàng

Mô hình reward cho vị trí nhân viên biên tập

Mô hình reward cho vị trí nhân viên thiết kế

Mô hình reward cho vị trí marketing manager

Mô hình reward cho vị trí giám đốc

Mô hình reward cho vị trí quản lý cấp trung

Mô hình reward cho vị trí sales director

Mô hình reward cho vị trí sales manager

Mô hình reward cho vị trí nhân viên sales admin

Mô hình reward cho vị trí nhân viên bán hàng dự án

Mô hình reward cho vị trí nhân viên bán hàng qua điện thoại

Mô hình reward cho vị trí nhân viên bán hàng showroom

Mô hình reward cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng

Mô hình reward cho vị trí trưởng phòng HCNS

Mô hình reward cho vị trí giám đốc HCNS

Mô hình reward cho vị trí nhân viên hành chính nhân sự

Mô hình reward cho vị trí giám đốc tài chính

Mô hình reward cho vị trí kế toán trưởng

Mô hình reward cho vị trí thư ký

Mô hình reward cho vị trí kế toán viên

Mô hình reward cho vị trí quản lý kỹ thuật

Mô hình reward cho vị trí kỹ thuật viên phần mềm

Mô hình reward cho vị trí kỹ thuật viên IT phần cứng

Mô hình reward cho vị trí lập trình viên

Công thức lương cho vị trí nhân viên quét dọn

Công thức lương cho vị trí thành viên tổ bếp

Công thức lương cho vị trí bếp trưởng

Công thức lương cho vị trí nhân viên phụ bàn

Công thức lương cho vị trí quản lý cửa hàng

Công thức lương cho vị trí nhân viên biên tập

Công thức lương cho vị trí nhân viên thiết kế

Công thức lương cho vị trí Marketing manager

Công thức lương cho vị trí giám đốc

Công thức lương cho vị trí quản lý cấp trung

Công thức lương cho vị trí sales director

Công thức lương cho vị trí sales manager

Công thức lương cho vị trí sales admin

Công thức lương cho vị trí nhân viên bán hàng dự án

Công thức lương cho vị trí nhân viên bán hàng qua điện thoại

Công thức lương cho vị trí nhân viên bán hàng showroom

Công thức lương cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng

Công thức lương cho vị trí trưởng phòng HCNS

Công thức lương cho vị trí giám đốc HCNS

Công thức lương cho vị trí nhân viên hành chính nhân sự

Công thức lương cho vị trí giám đốc tài chính

Công thức lương cho vị trí kế toán trưởng

Công thức lương cho vị trí thư ký

Công thức lương cho vị trí kế toán viên

Công thức lương cho vị trí quản lý kỹ thuật

Công thức lương cho vị trí kỹ thuật viên phần mềm

Công thức lương cho vị trí kỹ thuật viên IT phần cứng

Công thức lương cho vị trí lập trình viên

Mô tả công việc vị trí nhân viên quét dọn

Mô tả công việc vị trí thành viên tổ bếp

Mô tả công việc vị trí bếp trưởng

Mô tả công việc vị trí nhân viên phục vụ bàn

Mô tả công việc vị trí quản lý cửa hàng

Mô tả công việc vị trí nhân viên biên tập

Mô tả công việc vị trí nhân viên thiết kế

Mô tả công việc vị trí marketing manager

Mô tả công việc vị trí giám đốc

Mô tả công việc vị trí quản lý cấp trung

Mô tả công việc vị trí sales director

Mô tả công việc vị trí sales manager

Mô tả công việc vị trí nhân viên sales admin

Mô tả công việc vị trí nhân viên bán hàng dự án

Mô tả công việc vị trí nhân viên bán hàng qua điện thoại

Mô tả công việc vị trí nhân viên bán hàng showroom

Mô tả công việc vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng

Mô tả công việc vị trí trưởng phòng HCNS

Mô tả công việc vị trí giám đốc HCNS

Mô tả công việc | Nhân viên hành chính nhân sự Mẫu 1

Mô tả công việc vị trí giám đốc tài chính

Mô tả công việc vị trí kế toán trưởng

Mô tả công việc vị trí thư ký

Mô tả công việc vị trí kế toán viên

Mô tả công việc vị trí quản lý kỹ thuật

Mô tả công việc vị trí kỹ thuật IT phần mềm

Mô tả công việc vị trí kỹ thuật IT phần cứng

Mô tả công việc vị trí lập trình viên

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí trưởng nhóm phục vụ

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí nhân viên phục vụ

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí quản lý cửa hàng

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí nhân viên biên tập

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí nhân viên thiết kế

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí marketing manager

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí giám đốc

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí quản lý cấp trung

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí sales director

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí sales manager

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí sales admin

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí nhân viên bán hàng dự án

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí nhân viên bán hàng qua điện thoại

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí nhân viên bán hàng showroom

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí giám đốc nhân sự

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí trưởng phòng HCNS

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí nhân viên hành chính nhân sự

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí giám đốc tài chính

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí kế toán trưởng

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí thư ký

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí kế toán viên

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí quản lý kỹ thuật

Khả năng xây dựng nhân sự back up cho mình

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí kỹ thuật viên phần mềm

Khả năng quản trị dự án (ĐT)

Khả năng giao tiếp và thương lượng với Khách hàng (ĐT)

Khả năng sáng tạo & giải quyết vấn đề (KL)

Khả năng xây dựng nhân sự back up cho mình (ĐT)

Khả năng quản lý mục tiêu, năng suất, chi phí (ĐT)

Khả năng quản lý nhân viên về tinh thần (nắm bắt tâm tư nguyện vọng) (ĐT)

Khả năng quản lý nhân viên về chuyên môn & đào tạo về chuyên môn (ĐT)

Khả năng quản lý mục tiêu, năng suất, chi phí (KT)

Tận tâm với công việc (KT)

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí kỹ thuật viên phần cứng

Khả năng quản trị dự án

Khả năng sáng tạo & giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp qua văn bản

Kỹ năng quản lý tầm nhìn & sứ mệnh của nhóm

Kỹ năng tự phát triển bản thân

Kỹ năng sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên

Kỹ năng hoạch định công việc

Kỹ năng trình bày trước đám đông

Kỹ năng tổ chức công việc

Kỹ năng lắng nghe

Kỹ năng tuyển dụng

Đạo đức trong môi trường làm việc

Khả năng giao việc

Thái độ hướng đến khách hàng

Khả năng quản lý xung đột

Thái độ làm việc dứt khoát, tới nơi tới chốn

Khả năng xây dựng nhân sự back up cho mình

Khả năng quản lý mục tiêu, năng suất, chi phí

Khả năng quản lý nhân viên về tinh thần (nắm bắt tâm tư nguyện vọng)

Khả năng quản lý nhân viên về chuyên môn & đào tạo về chuyên môn

Khả năng làm việc trong trạng thái căng thẳng

Khả năng linh hoạt, nhanh nhạy trong công việc

Tận tâm với công việc

Tuân thủ kỷ luật

Sự đóng góp vào quá trình cải tiến, đào tạo

Khả năng giao tiếp và thương lượng với Khách hàng

Danh mục kỹ năng liên quan đến vị trí lập trình viên

Thư mời hội thảo | Hoạch định nguồn nhân lực và Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2015

Thư mời hội thảo | Hoạch định nguồn nhân lực và Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2015

Khóa học: TRAIN THE TRAINER

Khóa học: TRAIN THE TRAINER

Khóa học: Quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học: Quản lý kho chuyên nghiệp

Không có nhiều tiền để xây dựng chính sách đãi ngộ hấp dẫn

Cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nhưng không có nhiều kết quả

Không có nhiều tiền để cử nhân viên đi học nâng cao kỹ năng

Không biết bắt đầu từ đâu để nâng cao kỹ năng quản trị nhân sự của mình

Không có người để lo các thủ tục hành chính rườm rà

Rất khó tuyển nhân viên kinh doanh

Rất khó tuyển nhân viên kinh doanh

Nhân viên có năng lực yếu, trong khi tôi không có nhiều tiền để thuê nhân lực giỏi hơn

Nhân viên hay nhảy việc sang công ty khác có mức đãi ngộ tốt hơn

Không có tiêu chí cụ thể để đánh giá nhân viên

Không có tiêu chí cụ thể để đánh giá nhân viên

Nhân viên làm việc thiếu chủ động, đợi giao việc rồi mới làm

Nhân viên làm việc thiếu chủ động, đợi giao việc rồi mới làm