Download nội dung lớp quản trị cấp trung

Đăng ký để download tài liệu

Anh chị muốn download tài liệu nào?

Doanh nghiệp chỉ thành công khi họ có hệ thống các Quản lý cấp trung làm việc hiệu quả, bởi chính những người này là cầu nối quan trọng và thiết yếu giữa các Quản lý cấp cao tới nhân viên trực tiếp thực hiện công việc. Bản thân những quản lý cấp trung cũng phải quản lý một nhóm nhân viên nên họ cần có các kỹ năng cần thiết để quản lý. Tại sao có nhiều người làm chuyên môn rất giỏi nhưng lại không thành công khi ngồi ở vị trí của nhà Quản lý? Ngược lại, có nhiều người chuyên môn bình thường nhưng lại là nhà Quản lý xuất sắc. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Doanh nghiệp cần làm gì để nâng tầm làm việc của đội ngũ quản lý? Đây hiện là một trong những câu hỏi liên quan đến năng lực quản lý và đang là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều doanh nghiệp.  Chương trình đào tạo Quản lý cấp trung được Trường Đào Tạo Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật MTC thiết kế nhằm mục tiêu nâng cao kỹ năng quản lý, giúp các nhà quản lý hiểu rõ vai trò và vị trí của mình tại doanh nghiệp, biết cách hoạch định và kiểm soát công việc, quản lý, động viên và kèm cặp nhân viên một cách hiệu quả, giải quyết tốt các vấn đề trong quá trình quản lý … thực sự trở thành “Cánh tay đắc lực” và là “cầu nối” giữa lãnh đạo và nhân viên trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Sau khóa học, học viên có thể: 

  • Có tầm nhìn khái quát về cách thức lãnh đạo và quản lý con người.
  •  Hiểu được vai trò và vị trí của người quản lý cấp trung để có định hướng đúng trong công việc.
  •  Áp dụng một số công cụ quản lý hiện đại để tăng hiệu quả làm việc.
  •  Hoàn thiện kỹ năng làm việc với nhân viên trong giao tiếp, tạo động lực cho nhân viên hăng hái hơn với công việc, biết cách sử dụng hợp lý sự ảnh hưởng của người quản lý, biết cách hướng dẫn để nhân viên nhanh chóng nắm bắt công việc & đạt hiệu quả trong công việc.

Đối tượng tham gia: 

  • Các giám đốc chức năng như giám đốc tiếp thị, giám đốc bán hàng, giám đốc hành chính, giám đốc tài chính, giám đốc sản xuất, giám đốc kỹ thuật, …..
  • Các trưởng phòng, phó phòng, các cấp quản lý trong công ty.
  • Và các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu.

One very happy energetic businessman with his arms raised