gia han work permitBạn Loan đang làm  việc cho một công ty nước ngoài và được yêu cầu hoàn thành một số thủ tục về đào tạo người nước ngoài. Dưới đây là phần chia sẽ và sự giúp đỡ từ cộng đồng nhân sự:

Hi anh chị,

Loan đang gia hạn work permit cho đồng nghiệp nước ngoài và thấy có nội dung yêu cầu “chương trình, kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam đã thực hiện”. Anh chị có mẫu thì chia sẻ giúp Loan với.

Loan cám ơn nhiều.

Và sau đây là phần chia sẽ của bạn Thảo có email phanv…@gmail.com

Hi chị Loan,
Hiện tại công ty của Thảo đã hoàn thành gia hạn WP cho 1 expat, hồ sơ bao gồm:

1/ WP ban chinh

2/ HDLD ban chinh

3/ Ke hoach dao tao

4/ Bang danh gia sau dao tao

5/ Cong van giai trinh

6/ Form gia han WP

7/Ban copy PP

Trước đó, công ty Thảo đã nộp hồ sơ và bị trả về, sau khi nhờ đến sự giúp đỡ của supplier thì họ bổ sung phần highlight và application đã được thông qua.

Chị tham khảo hai file đính kèm nhé.

Best regards,

Danh gia ket qua dao tao-Peter Smith

Ke hoach dao tao- Peter Smith