A. Hồ sơ do đơn vị nộp :

 • Phiếu giao nhận hồ sơ 401 (02 bản)
 • Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS)
 • Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (mẫu D07-TS, 03 bản);
 • Thẻ BHYT cũ còn giá trị;
 • Đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: Trang 03 sổ BHXH đúng (Bản sao)
 • Đối với trường hợp nhân thân ghi trên thẻ không đúng, bổ sung một trng các giấy tờ sau : Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc thẻ học sinh (đối với trường hợp còn đi học) (Bản sao có chứng thực) 

B. Hồ sơ do cá nhân người tham gia BHYT nộp: (áp dụng trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc)

 • Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS)
 • Thẻ BHYT cũ còn giá trị
 • Đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: Trang 03 sổ BHXH đúng (Bản sao)
 • Đối với trường hợp còn đi học, bổ sung một trong các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc thẻ học sinh (Bản sao có chứng thực)

C. Trường hợp  điều chỉnh nhân thân vừa cấp mất thẻ BHYT:

 • Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ: Giấy cam kết (mẫu 401a/THE) 
 • Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ: Giấy cam kết (mẫu 401b/THE)  

Các mẫu đính kèm : Mau so D01-TS ;  D07-TS ; D01b-TS