Giới thiệu về các kiểu hành vi

Lịch sử cũng như hiện tại đã khám phá ra hơn mười hai mô hình khác nhau về hành vi của chúng ta, nhưng đa số nghiên cứu chia sẻ một chủ đề phổ biến phân nhóm hành vi thành bốn loại cơ bản. Hệ thống DISC tập trung vào các hành vi có thể quan sát, bộc lộ ra bên ngoài bằng cách sử dụng thước đo tính thẳng thắn và cởi mở. Mô hình này rất đơn giản, thực tế, dễ nhớ và dễ sử dụng

Thẳng thắn Không thẳng thắn
Thận trọng D – thống trị C – Tuân thủ
Cởi mở I – Ảnh hưởng S – Kiên định

 

Phương thức giao tiếp với phong cách hành vi THỐNG TRỊ

ĐẶC ĐIỂM VÌ VẬY BẠN NÊN
Quan tâm tới việc trở thành số 1 Chỉ cho họ cách chiến thắng, các cơ hội mới
Suy nghĩ logic Trình bày các lập luận
Muốn số liệu và các điểm chính Cung cấp dữ liệu chính xác
Phấn đấu để đạt thành tích Đồng ý về mục tiêu và ranh giới, ủng hộ hoặc đừng cản đường họ
Thích những sự lựa chọn mang tính cá nhân Cho phép họ làm việc họ muốn, trong phạm vi cho phép
Thích sự thay đổi Thay đổi công việc thường ngày
Thích ủy thác Tìm kiếm các cơ hội để điều chỉnh khối lượng công việc của họ
Muốn người khác chú ý tới thành tích đạt được Khen ngợi về những gì họ đã làm
Cần được gánh vác trách nhiệm Để họ giữ vai trò lãnh đạo khi thích hợp, nhưng phải đưa ra cho họ các chỉ tiêu
Có khuynh hướng gây mâu thuẫn Nếu cần thiết, hãy tranh luận để thuyết phục các điểm bất đồng, chuẩn bị các thông tin chính xác; không tranh luận trên quan điểm “chủ quan”

Phương thức giao tiếp với phong cách hành vi ẢNH HƯỞNG

ĐẶC ĐIỂM VÌ VẬY BẠN NÊN
Quan tâm tới bề nổi và vẻ bề ngoài Cho họ thấy rằng bạn ngưỡng mộ và thích họ
Tìm kiếm những con người và tình huống sôi nổi Cư xử lạc quan và môi trường vui vẻ
Suy nghĩ tình cảm Ủng hộ cảm giác của họ khi có thể
Muốn biết những mong đợi tồng quát Tránh đi vào chi tiết, tập trung vào “bức tranh tổng thể”
Cần sự tham gia và kết nối với mọi người Tương tác và tham gia với họ
Thích sự thay đổi và sáng tạo Thay đổi công việc thường ngày; tránh yêu cầu họ lặp lại công việc dài hạn
Muốn người khác chý ý đến HỌ Đích thân khen ngợi họ thường xuyên
Thường cần sự giúp đỡ để mọi thứ có tổ chức Cùng nhau thực hiện
Tìm kiếm những hoạt động sôi nổi Luôn giữ sự nhanh nhẹn, năng nổ, hoạt bát
Toát lên vẻ lạc quan Ủng hộ ý tưởng và không làm họ thấy hụt hẫng về ước mơ của họ; chỉ cho họ thấy những điểm tích cực
Muốn nhận thông tin phản hồi là họ thật tuyệt vời Đề cập đến thành quả, quá trình và cảm kích họ chân thành