Giờ Hợi là từ 9h -11h tối, người xưa cho rằng đến buổi tối, cần nghỉ ngơi, đây là quy luật tự nhiên. Bởi vậy, vào giờ Hợi việc cần làm nhất chính là… đi ngủ.

Đi ngủ vào giờ Hợi giúp tam tiêu bài độc

Chúng ta nói lục phủ ngũ tạng, tam tiêu là một trong lục phủ. Theo Đông y, tam tiêu là do thượng, trung, hạ tiêu hợp thành. Thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi; trung tiêu là dạ dày; hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận và bàng quang. Tam tiêu đảm đương trọng trách quan trọng trong cơ thể con người, vận hành nước, thức ăn và máu. Xem thêm