Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng chỉ có một nửa số quan hệ bạn bè là có thể hiểu nhau. Nghĩa là có tới một nửa những người mà bạn nghĩ rằng đó là bạn mình nhưng thực tế lại chẳng quan tâm đến bạn mấy. Ngược lại, có những người mà bạn cảm thấy khó hiểu lại là những người bạn tốt nhất.

Kết quả nghiên cứu này đang gây ra khá nhiều tranh cãi giữa những nhà tâm lý học, thần kinh học, chuyên gia xã hội, triết học… Xem thêm