Dễ là khi bạn có được một chỗ trong cuốn sổ địa chỉ của ai đó.
Khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác.
Khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói mà không cần nghĩ.
Khó là khi biết Xem thêm