Nhiều người cho rằng người thông minh, làm việc chăm chỉ và được phát triển trong một môi trường tốt thì chắc chắn thành công sẽ đến với họ, tuy nhiên đó không hẳn là điều tất yếu để tạo nên thành công.

Tại sao những người thông minh và chăm chỉ có thành quả công việc thực sự không quá nổi bật so với những người bình thường khác?

Vì để đạt được thành công, cần có rất nhiều yếu tố khác, đó có thể là sự may mắn, dám nghĩ dám làm, hay những mối quan hệ tốt, hoặc là một cuộc sống khỏe mạnh, và tất nhiên yếu tố thông minh và chăm chỉ cũng nằm trong số đó. Sự thành công chính là kết quả của tổng thể tất cả các yếu tố trên. Xem thêm