Để thành công trong bất cứ việc gì, hay chí ít là không thất bại, bạn đều phải dành thời gian cho nó. Trong cuộc sống cũng như công việc, bạn càng tâm huyết bao nhiêu, bạn càng nhận được bấy nhiêu. Xem thêm