4 mối quan tâm về nhân sự của bất kỳ nhà quản lý nào

Kỹ năng quản trị nhân sự là bí quyết thành công của bất kỳ nhà quản lý nào. Khi bạn quản lý một nhóm từ 3 nhân viên trở lên, bạn sẽ cần tham khảo kiến thức về quản trị nhân sự

Tuyển dụng

GIới thiệu về tuyển dụng

Đánh giá nhu cầu tuyển dụng
viết bảng tin tuyển dụng
Thu hút ứng viên bên ngoài
Phỏng vấn – tuyển chọn nhân viên
GIúp người mới hòa nhập
Biểu mẫu liên quan
Tool hỗ trợ tuyển dụng (google form)

Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên

Tổng hợp các phương pháp giúp tăng sự hài lòng của nhân viên 

Giám sát & Đánh giá nhân viên

Lý thuyết về đánh giá nhân sự 

Biểu mẫu liên quan
Tool hỗ trợ đánh giá (google form)

Đào tạo nhân viên

Biểu mẫu liên quan đến đào tạo
Tool hỗ trợ lên kế họach đào tạo (google form)

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Phần mềm đánh giá KPI

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.

Máy chấm công

Các thiết bị nhận dạng nhân viên giúp giải quyết được các yêu cầu về quản lý nhân sự, tiền lương và chấm công của công ty