Phòng ngừa những cơn ác mộng nghỉ việc  

Có khi nào bạn và những đồng nghiệp trong công ty gặp ác mộng khi có một nhân viên nghỉ việc? Nghỉ ngang không thông báo, không bàn giao cẩn thận, lấy thông tin nội bộ, cạnh tranh bất chính … đó là một vài hành động có thể gây ảnh hưởng cho những người ở lại.

Trang web này có mục tiêu ghi nhận lại những trường hợp như vậy để cộng đồng nhân sự tham khảo. Trang web cũng đóng vai trò như một lời cảnh báo để những người nghỉ việc không vì mình mà ảnh hưởng đến người khác.