Gini Graham Scott, một chuyên gia quản lý nhân sự, tác giả cuốnA Survival Guide to Managing Employees from Hell (Amazon, 2007) đã đưa ra một phương cách đơn giản để đánh giá mức độ yếu kém của nhân viên. Đây giống như một bài tập gồm 30 câu hỏi. Mỗi câu, người quản lý sẽ tự hỏi và cho điểm từ 0 đến 4, sau đó tính tổng điểm để rút ra kết luận.

 

Thái độ

1. Nhân viên quá háo thắng khi ứng xử với tôi và người khác. Họ hay tỏ ra lấn át qua tranh luận với mọi người.
2. Nhân viên tỏ ra kiêu căng, hay xúc phạm tôi và người khác.
3. Nhân viên không nghe lời, cãi lại tôi và hành xử như là chỉ có họ mới biết cách làm việc tốt nhất.
4. Nhân viên thiếu nề nếp, ít tuân lệnh và tự làm theo ý mình.
5. Nhân viên có văn hóa ứng xử thô bạo.
6. Nhân viên thích điều khiển người khác.

danh gia nhan vien kem

Năng lực

7. Nhân viên thiếu năng lực, hay phạm lỗi, luộm thuộm và không biết cách làm việc.
8. Nhân viên tự cho là mình có kỹ năng nhưng thật ra họ thiếu kỹ năng.
9. Nhân viên thích tỏ ra hiểu biết nhiều, gây ra một cảm nhận nặng nề cho người khác ở nơi làm việc.
10. Nhân viên làm việc tốn quá nhiều thời gian.
11. Nhân viên lười biếng, dừng làm việc liên tục, kể cả kéo dài thời gian dành cho việc ăn uống.
12. Nhân viên không chịu được áp lực. Họ không tỏ ra đa năng và không hoàn thành công việc. Vấn đề cá nhân
13. Nhân viên quá nhạy cảm, do vậy khó trao đổi hoặc đề cập đến hiệu quả làm việc kém cỏi của họ.
14. Nhân viên luôn có những vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của họ.
15. Nhân viên hay nhìn ngó công việc người khác và ca cẩm quá nhiều về người khác, hay tán chuyện về công ty hoặc về người quản lý.
16. Nhân viên có vấn đề với rượu chè hoặc nghiện ngập.
17. Nhân viên cáo bệnh quá nhiều. Tin cậy và trung thực
18. Tôi thấy nhân viên hay nói dối, khỏa lấp lỗi lầm, hoặc việc chưa làm mà nói là đã làm.
19. Nhân viên hay lấy cắp ở công ty.
20. Nhân viên hay thất hứa.
21. Nhân viên hay giành lấy công trạng của người khác.
22. Tôi tin là nhân viên có hành vi phạm tội bên ngoài nơi làm việc.

Giao tiếp 

23. Nhân viên làm như đã hiểu ý tôi, nhưng thực ra không hiểu và đã làm sai.
24. Nhân viên luôn than phiền và đổ lỗi cho người khác, làm tinh thần và năng suất làm việc bị ảnh hưởng.
25. Khó trao đổi và hiểu nổi nhân viên vì họ nói năng quá kỹ thuật hoặc diễn giải quá chung chung.

Hành vi 

26. Nhân viên dùng thiết bị và vật dụng công ty cho việc riêng và làm việc riêng tại công ty.
27. Nhân viên quảng bá việc riêng của họ cho nhân viên khác hoặc ở các sự kiện của công ty.
28. Nhân viên không giữ miệng và hay làm rò rỉ thông tin riêng của công ty.
29. Nhân viên hay đùa cợt, chọc phá mang tính quấy rối làm cho nhân viên khác không cảm thấy thoải mái.
30. Nhân viên không hòa đồng được với người khác, không làm việc nhóm, dù là làm việc cá nhân rất tốt.

SAU KHI CỘNG LẠI:

0-10: Đội ngũ nhân viên của bạn tuyệt vời.
10-19: Đội ngũ nhân viên của bạn nhìn chung là tốt. Chỉ có vài điểm cần cải tiến.
20-29: Bạn bắt đầu gặp khó với vài nhân viên kém cỏi, nhưng có thể cải thiện được.
30-39: Bạn gặp khó với các nhân viên kém cỏi. Đã đến lúc phải giải quyết.
40-59: Báo động. Đội ngũ của bạn là đáng báo động.
Từ 60 trở lên: Đội ngũ của bạn giống như con tàu sắp chìm. Hãy chuyển lên các xuồng cứu hộ và bỏ con tàu

Nguồn: Trương Chí Dũng