Thư viện template về đánh giá nhân sự, KPI 

 • Tham khảo danh sách KPI, từ điển năng lực & thái độ
 • Template mẫu trình bày báo cáo KPI
 • Tra cứu KPI theo ngành nghề
 • Tra cứu từ điển năng lực theo vị trí
 • Thư mục biểu mẫu về đánh giá nhân sự
 • Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc
 • Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu
 • Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy
 • Bảng tự nhận xét của cán bộ
 • Biên bản đánh giá công việc
 • Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm

Các mô hình liên quan đến đánh giá nhân sự, KPI 

 • Mục tiêu của hoạt động đánh giá nhân sự
 • Những khó khăn thường gặp khi xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
 • Các mô hình đánh giá nhân sự
 • Lý do vì sao con người đánh giá một cách cảm tính
 • các phương pháp cho điểm khi đánh giá
 • các đối tượng có thểm tham gia đánh giá

Download các tài liệu này

Dấu hiệu của một hệ thống đánh giá mang nặng tính hình thức 

 1. Đội ngũ nhân sự thờ ơ với hoạt động đánh giá
 2. Kết quả đánh giá & khen thưởng khiến cho nhân viên bất mãn
 3. Mọi người dành quá nhiều thời gian vào tranh cãi về kết quả đánh giá
 4. Kết quả đánh giá của nhân viên không thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tác hại của những hệ thống đánh giá mang nặng tính hình thức 

 1. Tốn nhiều thời gian của mọi người
 2. Năng suất & hứng thú làm việc giảm
 3. Độ gắn kết giữa nhân viên với doanh nghiệp giảm
 4. Các nhân viên giỏi nghỉ việc, nhân viên làng nhàng ở lại và lên làm quản lý

Những điều nên làm khi xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

 1. Các tiêu chí đánh giá phải gắn liền với mục tiêu kinh doanh của công ty
 2. Sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng để xác định tiêu chí cần đánh giá
 3. Kêu gọi sự tham gia của ban giám đốc và các vị trí quản lý
 4. Trước khi áp dụng đại trà cho toàn công ty, nên áp dụng trước ở những vị trí quan trọng
 5. Những người ở vị trí quản lý chỉ nên có từ 3 đến 5 tiêu chí đánh giá.
 6. Nên đánh giá thường xuyên, hàng tháng hoặc tối thiểu là 3 tháng

Đánh giá liên tục để giảm lãng phí 

Ngày nay, ở những tổ chức tiến bộ, hoạt động đánh giá không còn là hoạt động mỗi năm một lần. Thay vì gọi là “đánh giá nhân viên (mỗi năm một lần)”, doanh nghiệp tiến bộ chuyển thành hoạt động quản trị hiệu suất công việc (performance management) trong suốt quá trình làm việc.

Trong quá trình này, nhân viên được nhận phản hồi (feedback) ít nhất mỗi tháng một lần, để giúp họ biết cách làm sao để làm việc hiệu quả hơn và thăng tiến nhanh chóng hơn. Những nhân viên có hiệu quả kém cũng được nhanh chóng nhận biết và được đào tạo nhiều hơn, giúp họ cải thiện thành tích.

Như vậy, thành tích của nhân viên cần được đo lường liên tục, để nhanh chóng nhận ra vấn đề và tiến hành hành động cần thiết. Doanh nghiệp không thể đợi đến cuối năm mới thực hiện việc này, vì như vậy là quá trễ.

Càng đánh giá trễ – chi phí mà doanh nghiệp phải chịu càng lớn. 

Ứng dụng công nghệ vào hoạt động đánh giá liên tục

Tiết kiệm thời gian tổ chức đánh giá hàng tháng

Tập hợp các bài viết về đánh giá nhân sự

Năng lực sáng tạo và đổi mới

Định nghĩa Năng lực sáng tạo và đổi mới là khả năng thách thức các tư duy truyền thống và nhìn nhận tình huống dưới góc độ mới, đưa ra các cách làm mới, xây dựng các sản phẩm và quy trình mới. Biểu hiện hành vi ở các mức độ 1) Mức độ 5 - Mức độ xuất sắc Ở mức độ này,...

Đọc thêm

Tỉ mỉ, cẩn thận

Định nghĩa Người tỉ mỉ, cẩn thận là người có khả năng hoàn thành công việc sau khi đã cân nhắc tất cả các yếu tố liên quan dù là các yếu tố nhỏ nhất, luôn để tâm đến công việc và đảm bảo công việc được tiến hành chính xác nhất. Các biểu hiện hành vi Có ý thức xem xét...

Đọc thêm

Tư duy tập trung vào kết quả

Định nghĩa Tư duy tập trung vào kết quả là tư duy tạo ra kết quả kinh doanh dựa trên yêu cầu nhất quán; thiết lập và đạt được mục tiêu; luôn tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, dịch vụ, năng suất và đáp ứng thời hạn; duy trì tập trung vào mục tiêu của tổ chức. Biểu...

Đọc thêm

Nhạy bén

Định nghĩa Nhạy bén là khả năng nắm bắt, phát hiện và thích ứng nhanh đối với những cơ hội mới, thay đổi mới. Biểu hiện hành vi ở các mức độ 1) Mức độ 5: Mức độ xuất sắc Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kỹ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó...

Đọc thêm

Thái độ trung thực

Định nghĩa Thái độ trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm. Biểu hiện hành vi ở các mức độ 1) Mức độ 5: Mức độ xuất sắc Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kỹ năng này trong...

Đọc thêm

Tinh thần khởi nghiệp, dấn thân

Định nghĩa Tinh thần khởi nghiệp, dấn thân được hiểu là sự chủ động lập nghiệp trong điều kiện không chắc chắn, nhưng lại có hoài bão vượt lên số phận, tinh thần đổi mới và sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong kinh doanh. Biểu hiện hành vi ở các mức độ 1) Mức...

Đọc thêm

Bền bỉ, kiên trì

Định nghĩa Bền bỉ, kiên trì là thái độ nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, quyết tâm vượt qua thử thách để theo đuổi mục đích mà mình đã đề ra. Biểu hiện hành vi ở các mức độ 1) Mức độ 5 - Mức độ xuất sắc Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kỹ năng này trong cả...

Đọc thêm

Kỹ năng phân tích, xử lí tình huống và ra quyết định

Phần mềm nhân sự EZHR9 Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,… Kỹ năng Sáng tạo & giải quyết vấn đề Định nghĩa Kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề là khả năng phát hiện ra vấn đề,...

Đọc thêm

Năng lực giải trình

Phần mềm nhân sự EZHR9 Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,… Năng lực giải trình Định nghĩa Năng lực giải trình là khả năng đạt hiệu quả cao trong việc cung cấp, giải thích, làm rõ các...

Đọc thêm

Kỹ năng tự học, tự trau dồi

Phần mềm nhân sự EZHR9 Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,… Kỹ năng tự học, tự trau dồi Định nghĩa Kỹ năng tự học, tự trau dồi là khả năng tự xác định được các điểm mạnh và điểm yếu...

Đọc thêm

Ứng dụng công nghệ vào hoạt động đánh giá liên tục

Tiết kiệm thời gian tổ chức đánh giá hàng tháng