Củng cố lợi thế kinh doanh nhờ hoạt động quản trị nhân sự bài bản 

Các hoạt động nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự thường giúp doanh nghiệp tăng tỉ suất lơi nhuân họat đông, qua đó tăng lợi nhuận một cách rất hiệu quả. Trong khi chỉ 5-10% thành tích tăng doanh thu trong sales & marketing biến thành lợi nhuận, gần như 100% của việc tiết kiệm chi phí & tăng hiệu quả nhân sự trở thành lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp.  

Hệ thống mô tả công việc & đào tạo bài bản, giảm bớt sự phụ thuộc vào các cá nhân đặc biệt trong việc đảm bảo thành tích cao &  duy trì chất lượng công việc ổn định
Có Thư viện tập trung lưu trữ tất cả hồ sơ trong họat động đào tạo & đánh giá,  giúp bổ dụng đúng người đúng việc, giảm chi phí quản lý & tăng khả năng tạo đột phá
Hệ thống đánh giá khoa học, hiệu quả trong việc thúc đẩy thành tích cao & đảm bảo khách hàng hài lòng
Giảm bớt giấy tờ và thời gian cho công việc hành chính, giúp có thêm thời gian cho các công việc chiến lược 
Quản trị theo hệ thống với các báo cáo giám sát các lãng phí trong nhân sự để loại bỏ lãng phí, tập trung ngân sách vào các nguồn lực trọng yếu

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Phần mềm đánh giá KPI

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.

Thư viện tài liệu

Thư viện tổng hợp các loại tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho hoạt động quản lý nhân sự của các doanh nghiệp