Củng cố lợi thế kinh doanh nhờ hoạt động quản trị nhân sự bài bản 

Các hoạt động nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự thường giúp doanh nghiệp tăng tỉ suất lơi nhuân họat đông, qua đó tăng lợi nhuận một cách rất hiệu quả. Trong khi chỉ 5-10% thành tích tăng doanh thu trong sales & marketing biến thành lợi nhuận, gần như 100% của việc tiết kiệm chi phí & tăng hiệu quả nhân sự trở thành lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp.  

Hệ thống mô tả công việc & đào tạo bài bản, giảm bớt sự phụ thuộc vào các cá nhân đặc biệt trong việc đảm bảo thành tích cao &  duy trì chất lượng công việc ổn định

Có Thư viện tập trung lưu trữ tất cả hồ sơ trong họat động đào tạo & đánh giá,  giúp bổ dụng đúng người đúng việc, giảm chi phí quản lý & tăng khả năng tạo đột phá

Hệ thống đánh giá khoa học, hiệu quả trong việc thúc đẩy thành tích cao & đảm bảo khách hàng hài lòng

Giảm bớt giấy tờ và thời gian cho công việc hành chính, giúp có thêm thời gian cho các công việc chiến lược 

Quản trị theo hệ thống với các báo cáo giám sát các lãng phí trong nhân sự để loại bỏ lãng phí, tập trung ngân sách vào các nguồn lực trọng yếu

Tìm kiếm tài liệu về quản trị nhân sự trên trang web này

Tìm kiếm