Trong thời đại công nghệ hiện nay, mọi người thường liên tục cúi mặt vào điện thoại có thể gây hại cho cột sống. Không chỉ điện thoại mà các thiết bị điện tử khác cũng nguy hại tương tự. Xem thêm