Số liệu được lấy từ Bộ Lao Động & Thương Binh Xã Hội, báo cáo 2015

Trong năm 2015 trên toàn quốc đã xảy ra 7.620 vụ tai nạn lao động làm 7.785 người bị nạn.

Trong đó: Số vụ TNLĐ chết người: 629 vụ; Số người chết do TNLĐ: 666 người; Số người bị thương nặng do TNLĐ: 1.704 người và Nạn nhân là lao động nữ: 2.432 người.

Xét theo ngành, lĩnh vực xây dựng là ngành có nhiều lao động bị tai nạn nhất, chiếm 35,2% tổng số vụ tai nạn chết người và 37,9% tổng số người chết.

Tiếp đến là các lĩnh vực cơ khí chế tạo, lĩnh vực khai thác khoáng sản, lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp.

Xét theo địa phương: Đứng đầu cả nước có nhiều vụ tai nạn chết người là Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Long An, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Theo số liệu báo cáo, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2015 như sau:

– Chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương,… là 153,97 tỷ đồng;

– Thiệt hại về tài sản là 21,96 tỷ đồng;

– Tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là 99.679 ngày.

Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; Không huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.

Bên cạnh đó, người lao động bị tai nạn cũng vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động và không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân…

Xem giải pháp kiểm soát ra vào công trường

Hạn chế những người không được đào tạo về an toàn lao động ra vào công trường

Tham khảo giải pháp

Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157