Có 2 con báo cùng nhau ra ngoài để săn mồi.

Lúc đầu, cả hai cùng đuổi theo một con linh dương. Con linh dương chạy rất nhanh, hai con báo đuổi mãi vẫn không kịp. Lúc này, một trong hai con báo nhìn thấy trước mặt có một con bò rừng, nó quyết định bỏ linh dương để đuổi theo bò rừng. Con báo còn lại khuyên “Đừng bỏ cậu ạ, chắc con linh dương này đã mệt, chúng ta chỉ cần kiên trì một lát nữa thôi”. Nhưng con báo kia kiên quyết không nghe, nó nói “con linh dương vừa bé vừa chạy nhanh, trong khi con bò vừa to vừa chậm, chúng ta nên linh hoạt thay đổi mục tiêu theo tình huống”

Con báo đuổi theo linh dương sau một lúc đã nhanh chóng bắt được mồi và có một bữa ăn ngon. Trong lúc đó, khi con báo kia đến gần con bò rừng, con bò lồng lên hung dữ, khiến báo cũng chẳng làm gì được. Nó buồn rầu quay về, trong bụng trống rỗng và mang theo một bài học.

Lời bình:

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là giữ cho tổ chức của mình luôn tập trung vào mục tiêu đã định. Nếu cứ thay đổi mục tiêu liên tục, tổ chức sẽ dễ dàng quay về điểm xuất phát, giống như con báo săn bò rừng trong câu chuyện này. Làm thế nào để xác định đâu là mục tiêu phù hợp là nhờ vào năng lực phán đoán và kinh nghiệm thực tế của nhà quản lý. Ai cũng có lúc đúng lúc sai, mục tiêu thực tế hay không cũng dựa vào nhiều yếu tố thiên thời -địa lợi- nhân hòa, nhưng nếu không giữ được sự tập trung, sẽ rất khó khăn để đạt được mục tiêu lớn