Từ điển năng lực

Thư viện từ điển năng lực
 • Tham khảo các từ điển năng lực
 • Phần mềm nhân sự EZHR9

  Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…


  ezHR9

  Chuyên môn nghiệp vụ

  Định nghĩa

  Sự hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ là khả năng một người thấu hiểu các khái niệm, quy trình làm việc, công cụ và kỹ thuật của vị trí nhằm phục vụ cho việc hoàn thành các yêu cầu của công việc.

  Biểu hiện hành vi ở các mức độ

  Bên cạnh việc thể hiện qua số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực, khả năng hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ còn được thể hiện qua các hành vi sau:

  1. Mức độ 5
   • Có khả năng đào tạo cho những người mới về chuyên môn nghiệp vụ
   • Đúc rút được những phương pháp, kĩ thuật mới để thực hiện công việc hiệu quả hơn
   • Có khả năng xử lí hiệu quả được mọi tình huống có thể phát sinh trong công việc
  2. Mức độ 4
   • Đánh giá được hiệu quả công việc của những người khác cùng chuyên môn nghiệp vụ
   • Phân tích được những tình huống phát sinh trong trong công việc
  3. Mức độ 3
   • Đánh giá được hiệu quả công việc của những người khác cùng chuyên môn nghiệp vụ
   • Phân tích được những tình huống phát sinh trong trong công việc
  4. Mức độ 2
   • Có khả năng tổng hợp và hệ thống hóa được một số lượng lớn các lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ, chủ động cập nhật các kiến thức mới về nghiệp vụ để nâng cao trình độ.
  5. Mức độ 1
   • Chủ động tìm hiểu và ghi nhớ các lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ

  Bộ câu hỏi phỏng vấn

  • Theo bạn một người như thế nào là người có khả năng thực hiện tốt được công việc này?
  • Bạn định nghĩa như thế nào về công việc X?
  • Theo bạn một người như thế nào là người có khả năng thực hiện tốt được công việc này?
  • Bạn tìm hiểu những kiến thức về nghiệp vụ này như thế nào?
  • Mô tả lại một lần bạn giải quyết được một tình huống dựa trên những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này
  • Nếu như phải hướng dẫn cho một người về công việc X thì bạn sẽ nói những gì?