hinh1-VBMTCV1.      Khái niệm bảng mô tả công việc:

BMTCV là một tài liệu nhằm giải thích và mô tả:

–          Tại sao công việc này tồn tại.

–          Những trách nhiệm và nhiệm vụ chính của người đảm nhận công việc

–          Phương pháp và tiêu chuẩn để đánh giá kết quả đạt được

–          Những năng lực và tính cách cần có để đảm nhiệm công việc

–          Phạm vi trách nhiệm và quyền hạn trong công việc thế nào

–          Là công cụ giao tiếp hữu hiệu giữa nhân viên và quản lý, giữa công ty và người lao động.

2.      Quy trình xây dựng bảng mô tả công việc:

(Bổ sung tài liệu quy trình – 1)

3.      Thu thập thông tin để viết BMTCV:

(bổ sung tài liệu 2)

a.      Các nguồn thông tin để viết BMTCV: (bổ sung tài liệu 3 và 4)

–          Bảng phân tích công việc

–          Kế hoạch làm việc ngày/ tháng/ năm

–          Bảng phân công phạm vi trách nhiệm của phòng ban/ bộ phận

–          Từ quan sát thực tế công việc liên quan

–          Tài liệu tham khảo từ cách công ty khác

b.      Phương pháp thu thập dữ liệu:

Phương pháp quan sát:

–          Thường được áp dụng đối với các việc được chuẩn hóa theo dây chuyền công nghệ hoặc có tính lặp đi lặp lại.

–          Xác định được thời gian thực hiện, mức độ thường xuyên, tính phức tạp của công việc.

–          Các thiết bị, công cụ, nguyên vật liệu sử dụng.

Lưu ý:

–          Có thể chúng ta chỉ thấy được phần nổi của công việc

–          Quan sát theo chu kỳ của một việc hoàn chỉnh

–          Nên trao đổi thêm với đối tượng liên quan.

 

Phương pháp phỏng vấn:

–          Phỏng vấn cá nhân hoặc nhóm đối tượng

–          Phỏng vấn người quản lý trực tiếp

Lưu ý:

–          PP này tốn thời gian và chi phí

–          Có thể nhận được thông tin sai lệch

–          Phụ thuộc vào kỹ năng của người phỏng vấn

–          Nên tìm hiểu công việc trước khi phỏng vấn

–          Thiết lập mối quan hệ và nói rõ mục đích tìm hiểu.

–          Cần có cấu trúc hỏi chặc chẽ.

 

Sử dụng bảng câu hỏi: (tài liệu 5)

–          Sử dụng danh sách câu hỏi gồm các câu hỏi đã được chuẩn bị trước

–          Có thể áp dụng đối với nhiều vị trí khác nhau.

Lưu ý:

–          Giải thích rõ mục đích công việc.

–          Thiết kế danh mục câu hỏ đơn giản, rõ rang và mạch lạc

–          Lệ thuộc yếu tố tâm lý của người được hỏi

–          Nên thực hiện tại nơi làm việc

kinh nghiệm xây dựng bảng mô tả công việc

tham khảo thêm tại đây