Tổng quan Chương trình Nhân sự Cơ bản

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH NSCB

tongquan

1.      Mục tiêu chương trình học:

Chương trình Nghề Nhân sự cơ bản được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho những ai có định hướng làm nghề Nhân sự những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm thực hành nhân sự theo hướng hiện đại và có hệ thống.

Chương trình giúp cho học viên có khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên Nhân sự tại các doanh nghiệp một cách tự tin và thành công.

Khi hoàn tất chương trình học, chúng ta sẽ:

–          Nhận định được mức độ thực hành quản trị nguồn nhân lực tại nơi đang làm việc và xác định nhiệm vụ của người nhân viên nhân sự cần thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của công ty.

–          Nhận biết tính cách, thái độ, hành vi của chsnh mình và người khác để kểm soat cảm xúc của bản than và tự tin xây dựng mối quan hệ hợp tác trong công việc.

–          Viết được bảng mô tả công việc đầy đủ, không bị chồng chéo trách nhiệm và phù hợp với chức năng thực tế của phòng ban trong công ty.

–          Tổ chức, tìm kiếm, tham gia thực hiện phỏng vấn và tuyển dụng hiệu quả.

–          Tổ chức và tham gia thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu của công ty.

–          Thực hiện tính và trả lương thưởng, các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật phù hợp với thang bảng lương và chính sách của doanh nghiệp.

–          Nắm vững các điều khoản cơ bản về Hợp đồng lao động và các văn bản dưới luật để thực hành việc ký kết hợp đồng lao động với người lao động.

–          Tự tin trong việc thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

2.      Cấu trúc chương trình học online:

Chương trình học được thiết kế có thể học tại nhà, học tại cơ quan hay bất cứ lúc nào bạn có thời gian rảnh rỗi. Nội dung đào tạo bao gồm: 6 bài. Mỗi bài có những phần nhỏ, mỗi phần có thể học và nghiên cứu từ 2-3h.

3.      Phương pháp học:

Do nội dung học được thiết kế tiện cho việc tự học tại nhà, do đó có thể bạn chỉ học một mình, nên khó sử dụng phương pháp thảo luận, làm việc nhóm trong giờ học. Vì thế, chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và hỏi đáp ngay trên website quantrinhansu-online này.

Mỗi một nội dung  học, sau khi nghiên cứu kỹ càng, bạn có thể tự tìm thêm những ví dụ thực tiễn xung quanh mình, hoặc tự vận dụng ngay vào công việc của mình.

4.      Đối tượng học viên:

Nội dung học được thiết kế cho những nhân viên đang làm/bắt đầu làm công tác nhân sự hoặc những cá nhân đang làm việc trong lĩnh vực khác nhưng có dự định hoặc sở thích muốn tìm hiểu kiến thức Nghề nhân sự.